Tv NU Film I dag Sport I dag Top Tv Digital TV Hd TV

Hvor digital er du ?

13:39 - 26. okt 2009

Hvor digital er du ? digital tv,


Ny oversigt afslører, om kommunerne er meget eller lidt berørte af overgangen til digitalt tv i Danmark

Grøn, gul eller rød kommune? Farven på det digitale danmarkskort afslører, om der er en over- eller underrepræsentation af husholdninger, som er berørt, når det analoge tv-signal slukkes efter midnat lørdag den 31. oktober 2009.

De fleste kommuner i Danmark befinder sig i det røde felt, dvs. at der er en overrepræsen-tation af husstande, som ser tv via antenne. De mest berørte kommuner er Ærø, Bornholm, Holbæk, Ringkøbing-Skjern og Rebild.
På Ærø er der over fire gange så mange berørte husstande som gennemsnittet i Danmark.

Generelt er billedet, at jo længere vestpå man kommer, jo mere berørte er kommunerne. Helt overordnet er Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Midtjylland de mest berørte regioner.

Kortet siger ikke noget om, hvor mange husstande, der rent faktisk er klar til at modtage det nye, digitale tv-signal pr dags dato. Men medio oktober manglede anslået 120.000 husstande på landsplan at blive klar.

Læs også   Mest populære