À Punt I aften

L'Alqueria Blanca (S5E8)
L'Alqueria Blanca (S5E9)
Va passar ací (S2018E1)
Assumptes interns (S1E6)
À Punt notícies nit
Entrevistes electorals (S2019E9)

På À Punt i aften kan du se L'Alqueria Blanca, Va passar ací, Assumptes interns, À Punt notícies nit, Entrevistes electorals
À Punt i dag
À Punt i aften