eSports TV I aften

DOTA 2: ESL One Hamburg 2017
DOTA 2: ESL One Hamburg 2017
CS:GO: ESL One Cologne 2018
CS:GO: ESL One Cologne 2018

På eSports TV i aften kan du se DOTA 2: ESL One Hamburg 2017, CS:GO: ESL One Cologne 2018
eSports TV i dag
eSports TV i aften