National Geographic I dag

Tidernas värsta väder?
Närbild - Colombias flygplats (S2E6)
Haverikommisionen (S14E5)
Rysslands hårdaste fängelse
Haverikommisionen (S1E5)
Car SOS (S6E2)
Haverikommisionen (S12E9)
Fången på främmande mark (S11E2)
Vår underliga planet (S1E10)
Haverikommisionen (S1E5)
Car SOS (S6E2)

På National Geographic i dag kan du se Tidernas värsta väder?, Närbild - Colombias flygplats, Haverikommisionen, Rysslands hårdaste fängelse, Car SOS, Fången på främmande mark, Vår underliga planet
National Geographic i dag
National Geographic i aften