BBC Alba tv guide og program oversigt fra i dag 15/10 2019 til 23/10 2019

Tirsdag 15/10
18:10

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:15

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:30

Shane an Chef

Shane an Chef
18:45

Bing

Bing
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
19:10

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:30

Buntàta Amh (29)

Buntàta Amh (29)
19:35

An Rud As Fhearr Leam (S6 E5)

An Rud As Fhearr Leam (S6 E5)
19:45

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
20:00

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (1)

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (1)
20:30

Speaking Our Language (S2 E13)

Speaking Our Language (S2 E13)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)
21:00

An Là

An Là
21:30

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage)

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage)
21:55

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
22:00

Sar Sgeoil

Sar Sgeoil
23:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
00:30

Siubhal nan Salm (2)

Siubhal nan Salm (2)
Onsdag 16/10
18:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
18:05

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
18:25

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
18:35

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:40

Igam Ogam

Igam Ogam
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
19:05

Buntàta Amh (22)

Buntàta Amh (22)
19:10

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters (14)

Sealgairean Spòrsail/History Hunters (14)
20:00

Fuine (S6 E5)

Fuine (S6 E5)
20:30

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
22:00

An Là

An Là
22:10

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
23:00

Nochd (S3 E2)

Nochd (S3 E2)
23:50

Mach a Seo! (S2 E2)

Mach a Seo! (S2 E2)
00:20

Bannan (S6 E5)

Bannan (S6 E5)
00:50

Belladrum

Belladrum
Torsdag 17/10
14:30

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
18:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:10

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:20

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:30

Shane an Chef

Shane an Chef
18:45

Bing

Bing
18:50

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:25

Buntàta Amh (3)

Buntàta Amh (3)
19:30

An Rud As Fhearr Leam (S6 E5)

An Rud As Fhearr Leam (S6 E5)
19:35

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
20:00

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (1)

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (1)
20:30

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
22:00

An Là

An Là
22:10

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
23:00

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School
23:50

Dhan Uisge (S3 E2)

Dhan Uisge (S3 E2)
00:00

Grace Harte (S1 E3)

Grace Harte (S1 E3)
00:50

Belladrum

Belladrum
Fredag 18/10
14:30

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
18:00

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
18:10

Peataichean/Pets (S1 E3)

Peataichean/Pets (S1 E3)
18:15

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:20

Na Bleigeardan

Na Bleigeardan
18:25

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
18:40

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
19:10

Buntàta Amh (4)

Buntàta Amh (4)
19:20

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:35

Machair (S8 E2)

Machair (S8 E2)
20:00

An Là

An Là
20:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
20:30

Cearcall (S1 E1)

Cearcall (S1 E1)
21:00

Fionnlagh

Fionnlagh
21:30

Vets: Gach Creutair Beo

Vets: Gach Creutair Beo
22:00

Seirm (S4 E4)

Seirm (S4 E4)
23:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
00:30

Mach a Seo! (S2 E2)

Mach a Seo! (S2 E2)
Lørdag 19/10
17:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
17:05

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
17:15

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
17:35

Peataichean/Pets (S1 E3)

Peataichean/Pets (S1 E3)
17:40

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
17:45

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
18:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
18:25

Buntàta Amh (6)

Buntàta Amh (6)
18:30

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
18:45

An Là

An Là
19:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
21:00

Machair (S8 E2)

Machair (S8 E2)
21:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
21:30

Fuine (S6 E5)

Fuine (S6 E5)
22:00

Seirm (S4 E5)

Seirm (S4 E5)
23:00

Nochd (S3 E3)

Nochd (S3 E3)
23:45

Belladrum (6)

Belladrum (6)
00:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
Søndag 20/10
17:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
17:18

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
17:20

Shane an Chef

Shane an Chef
17:35

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
17:40

Bing

Bing
17:45

Bing

Bing
17:55

Na Bleigeardan

Na Bleigeardan
18:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
18:25

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
18:45

An Rud As Fhearr Leam (S6 E5)

An Rud As Fhearr Leam (S6 E5)
18:55

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
19:05

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
19:15

An Là

An Là
19:30

Seachd Là

Seachd Là
20:30

Alleluia! (S5 E1)

Alleluia! (S5 E1)
21:00

Cearcall (S1 E1)

Cearcall (S1 E1)
21:30

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage)

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage)
21:55

Binneas - Na Trads (S4 E5)

Binneas - Na Trads (S4 E5)
22:00

Sar Sgeoil

Sar Sgeoil
23:00

Seirm (S4 E5)

Seirm (S4 E5)
00:00

Grace Harte (S1 E3)

Grace Harte (S1 E3)
00:50

Dhan Uisge (S3 E2)

Dhan Uisge (S3 E2)
Mandag 21/10
18:00

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
18:10

Peataichean/Pets (S1 E4)

Peataichean/Pets (S1 E4)
18:15

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1 E6)

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1 E6)
18:20

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
18:35

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:40

Na Bleigeardan

Na Bleigeardan
18:45

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:15

Buntàta Amh (6)

Buntàta Amh (6)
19:25

Sraid nan Sgread/Scream Street

Sraid nan Sgread/Scream Street
19:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters (14)

Sealgairean Spòrsail/History Hunters (14)
20:00

Innsean an Iar - Hebrides (4)

Innsean an Iar - Hebrides (4)
20:30

Speaking Our Language (S2 E14)

Speaking Our Language (S2 E14)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)
21:00

An Là

An Là
21:30

Vets: Gach Creutair Beo

Vets: Gach Creutair Beo
22:00

Trusadh

Trusadh
23:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
00:30

Port

Port
Tirsdag 22/10
18:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:10

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:15

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:30

Shane an Chef

Shane an Chef
18:45

Bing

Bing
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:25

Buntàta Amh (22)

Buntàta Amh (22)
19:30

An Rud As Fhearr Leam (S6 E6)

An Rud As Fhearr Leam (S6 E6)
19:35

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:00

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (2)

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (2)
20:30

Speaking Our Language (S2 E15)

Speaking Our Language (S2 E15)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (5)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (5)
21:00

An Là

An Là
21:30

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage)

Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage)
21:55

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
22:00

Truinnsearan ar Sinnsrean

Truinnsearan ar Sinnsrean
23:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
00:30

Alleluia! (S5 E1)

Alleluia! (S5 E1)
BBC Alba viser i denne uge Creag nam Buthaidean/Puffin Rock, Pincidh Dincidh Dù, Shane an Chef, Bing, Stòiridh, Mòd Nàiseanta Rìoghail, Dràgonan, Buntàta Amh, An Rud As Fhearr Leam, A-null ’s a-nall, Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes, Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, An Là, Gaisgich Oga an Darna Cogaidh (Kids of Courage), Binneas - Na Trads, Sar Sgeoil, Siubhal nan Salm, Padraig Post, Calum Clachair, Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo, Igam Ogam, Kung Fu Panda, Sealgairean Spòrsail/History Hunters, Fuine, Nochd, Mach a Seo!, Bannan, Belladrum, Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High, Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School, Dhan Uisge, Grace Harte, Blarag a' Bho, Peataichean/Pets, Na Bleigeardan, Ceitidh Morag/Katie Morag, Sraid nan Sgread/Scream Street, Machair, Fraochy Bay, Cearcall, Fionnlagh, Vets, Seirm, Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch, Scottish Premiership, Seonaidh/Shaun the Sheep, Seachd Là, Alleluia!, Innsean an Iar - Hebrides, Trusadh, Port, Truinnsearan ar Sinnsrean

BBC Alba i dag
BBC Alba i aften